UnIPSAS Km 8, Jalan Gambang 25150
+609 553 5555
pps@unipsas.edu.my

Direktori Pakar

UNIVERSITI ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH

NC-01-1-233x300

Prof Madya Dr. Mohd Zawavi Bin Zainal Abidin
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah (Syariah), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012
– Sarjana Syariah, Universiti Malaya, 2002.
– Sarjana Muda Syariah, Universiti al-Azhar, 1996.
– Bidang Kepakaran : Syariah
Email : zawavi@unipsas.edu.my

DR.-FADLY-01-233x300

YBrs. Prof. Madya. Dr. Muhamad Fadlly Bin Ismail
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah (PhD), Universiti Sultan Zainal Abidin, UniSZA, 2019.
– Ijazah Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya, 2011.
– Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Qiraat (Kepujian), Universiti Al-Azhar, Mesir, 2000.
– Bidang Kepakaran : Pengajian al Quran, Ilmu al Qiraat & Rasm Al-Quran.
Email : fadlly@unipsas.edu.my

DR.-EFFAT-01-233x300

YBrs. Prof. Madya. Dr. Ahmad Effat Bin Mokhtar 
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor falsafah (Usuluddin-Dakwah), Universiti Perguruan Sultan Idris, 2018.
– Sarjana Usuluddin (Dakwah), Universiti Malaya, 2009.
– Sarjana Muda Dakwah Dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000.
– Bidang Kepakaran : Dakwah & Usuluddin.
Email : effat@unipsas.edu.my

DR.-HAFIZ-01-233x300

YBrs. Dr. Muhammad Hafiz Bin. Dato’ Hj. Yaakub 
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Kedoktoran dalam Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia,  2019.
– Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan. Universiti Utara Malaysia,  2003.
– Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian), Universiti Utara Malaysia, 1999.
– Bidang Kepakaran : Pengurusan Strategik, Perniagaan & Kewangan.
Email : mhafiz@unipsas.edu.my

Dr-Safiah

Dr. Safiah Binti Abd Razak
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah Falsafah, Universiti Malaya,  2020
– Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya,  1999
– Sarjana Muda Usuluddin, Universiti Malaya, 1990
– Bidang Kepakaran : Usuluddin (tasawuf), Usuluddin (Dakwah dan Pembangunan insan), Usuluddin (Akidah dan Agama-Agama Dunia) & Tulisan Jawi
Email : safiah@unipsas.edu.my

Dr-Norahida

Dr. Norahida Binti Mohamed
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Sultan Zainal Abidin, 2019
– Sarjana Sastera Pengajian Peradaban, Universiti Malaya, 2009
– Bacelor Sastera (Bahasa Asing), Universiti Putra Malaysia, 2002.
– Bidang Kepakaran : Sejarah Alam Melay, Tokoh Islah, Tamadun Islam & Jawi
Email : norahida@unipsas.edu.my

Dato Munawar

Dato’ Dr. Ahmad Munawar Bin Abdul Jalil
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Muda Usuluddin (Kep.) Universiti Malaya, 1981.
– M.Education & Counselling. (M.Ed),  Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. 1997.
– Doctor of Education (EdD),  Universiti Selangor, Bestari Jaya, 2015.
– Bidang Kepakaran : Usuluddin, Kaunseling, Pendidikan
Email : munawar@unipsas.edu.my

Sharabany

YBrs. Prof. Madya. Dr. Mohamed Ahmed Mohamed Abdelaal El Shurbany.
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin, Universiti al-Azhar 2009.
– Ijazah Sarjana Usuluddin, Universiti al-Azhar 2004.
– Ijazah Sarjana Muda (Hons) Usuluddin, Universiti al-Azhar 1998.
– Bidang Kepakaran : Hadis & Ulum Hadis
Email : alsharabany@unipsas.edu.my

Dr. Ibrahim

Dr. Mohamed Ebrahim Elsherbiny Ahmed Saqr
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Islam, Universiti al-Azhar, 2007.
– Sarjana Pengajian Islam, Universiti al-Azhar, 2003.
– Ijazah Sarjana Muda (Kepujian), Pengajian Islam , Universiti al-Azhar, 1997.
– Bidang Kepakaran : Agama dan Mazhab.
Email : ebrahim@unipsas.edu.my

Rabiee

Dr Rabie Mohamad Mohamad Abdelrahman
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah dalam  Fiqh al-‘Am, Universiti  Al-Azhar, 2010
– Ijazah Sarjana dalam al-Fiqh al-‘Am,  Universiti al-Azhar, 2004
– Ijazah Sarjana Muda dalam Syariah, Universiti al-Azhar, 1999.
– Bidang Kepakaran : Syariah & Fiqh
Email : rabie@unipsas.edu.my

Saadd

Dr Saad Elmaghazy Abdelmoaty Mahmoud
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah Syariah dan Undang-Undang, Universiti Al-Azhar, Mesir, 2009
– Ijazah Sarjana Syariah dan Undang-Undang, Universiti Al-Azhar, Mesir, 2001
– Ijazah Sarjana Muda  Syariah dan Undang-Undang, Universiti Al-Azhar, Mesir, 1997.
– Bidang Kepakaran : Undang-Undang Perbandingan Syariah dan Sivil, Usul Fiqh dan Fiqh Perbandingan & Syariah
Email : saad@unipsas.edu.my

Dr-Fahmi

Dr. Fahmi Zaidi Bin Abdul Razak
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Malaysia Terengganu, 2016.
– Ijazah Sarjana Sains Pengajian Sosial, Universiti Malaysia Terengganu, 2009.
– Bacelor Bahasa dan Linguistik,  Universiti Putra Malaysia, 2002.
– Bidang Kepakaran : Behavioural Science & Technology Acceptance.
Email : fahmizaidi@unipsas.edu.my

Amilrudin

Dr. Amilrudin Bin Hj. Ishak   
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan (Bahasa Arab), Universiti Perguruan Sultan Idris, 2020
– Ijazah Sarjana Bahasa Arab, Universiti Malaya, 2003
– Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Bahasa Arab, Universiti al-Azhar, 1992
– Bidang Kepakaran : Pendidikan Bahasa Arab & Bahasa Arab
Email : amilrudin@unipsas.edu.my

ainuddin

En. Ainuddin B. Kamaruddin
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah & Kepimpinan) Universiti Kebangsaan Malaysia. 2010
– Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengajian Dakwah & Kepimpinan) Universiti Kebangsaan Malaysia, 2001.
– Bidang Kepakaran : Dakwah & Tulisan Jawi
Email : ainuddin@unipsas.edu.my

Juwairiah

Pn. Juwairiah Binti Hassan
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya, 2010
– Sarjana Muda Usuluddin  (Dakwah dan Pembangunan Insan), 2005
– Bidang Kepakaran : Metodologi Dakwah ( Dakwah dan Media Dakwah), Dakwah dan Pembangunan Insan.
Email : juwairiah@unipsas.edu.my

NurYani (2)

Dr. Nur Yani Binti Che Hussin
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling), Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI), 2011.
– Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Psikologi), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2004.
– Bidang Kepakaran : Kaunseling, Psikologi & Kesihatan Mental
Email : nuryani@unipsas.edu.my

Saifudin

En. Mohd Saifuddin Bin Abdul Karim 
Kelayakan Akademik :
– Master of Business Law, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014
– LLB, UIA, 2001.
– Bidang Kepakaran : Business Law
Email : saifuddin@unipsas.edu.my

Azriana

Pn. Azriana Binti Ridouan
Kelayakan Akademik :
– Master Of Comparative Law, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2004.
– LLB, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2002.
– Bidang Kepakaran : Undang-Undang Perbandingan & Undang-Undang Sivil.
Email : azriana@unipsas.edu.my

nizam

En. Muhamad Nizam Bin Jamaludin 
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Pengajian Islam (Syariah), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2001.
– Ijazah sarjana Muda (Kepujian ) Syariah, University Of Jordan, 1997.
– Bidang Kepakaran : Syariah (Takzir Melibatkan Harta) & Fiqh dan Perundangan Islam.
Email : mnizam@unipsas.edu.my

Wan Emril

En. Wan Emril Nizam Bin Wan Embong
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Undang-Undang, Universiti Malaya, 2010,
– LLB, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2001.
– Bidang Kepakaran : Undang-Undang Siber & Undang-undang Sivil.
Email : emril@unipsas.edu.my

Fakarudin

En. Muhammad Fakhruddin Bin Ishak 
Kelayakan Akademik :
– Master Syariah, Universiti Malaya, 2010.
– Sarjana Muda Syariah, Universiti Islam Madinah, 2002.
– Bidang Kepakaran : Syariah (Fiqh dan Usul), Kajian Hukum Islam dan Masyarakat) & Syariah ( Fiqh dan Usul Fiqh).
Email : fakhruddin@unipsas.edu.my

hasiah

Dr. Hasiah Binti Mat Salleh
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Sains Pentadbiran (Pendidikan), Universiti Putra Malaysia, 2001.
– Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang ( Kepujian), Universiti Malaya, 1999.
– Bidang Kepakaran : Undang-Undang Syariah & Undang-Undang Keluarga (Perundangan dan Pengurusan Warga Emas).
Email : hasiah@unipsas.edu.my

Nurizan

Pn. Nurizan Binti Baharum 
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Sastera Pengajian Peradaban, Universiti Malaya, 2010
– Bacelor Sastera (Bahasa Asing), Universiti Putra Malaysia, 2002.
– Bidang Kepakaran : Tamadun Islam & Jawi .
Email : nurizan@unipsas.edu.my

En. Muhamad Fairuz Ali

En. Muhamad Fairuz Ali   
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Bahasa Arab  Universiti Putra Malaysia,  Serdang, 2015
– Ijazah Sarjana Muda Bahasa Asing (Bahasa Arab), Universiti Putra Malaysia, 2011
– Bidang Kepakaran : Bahasa Arab, Inovasi & PDPC Dalam Talian
Email : mfairuz@unipsas.edu.my

Shupian copy

En. Mohd Shupian Bin Majid
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Moden (Bahasa Arab),  Universit Malaya, 2015
– Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dan Bahasa Arab, Universiti al-Azhar, Mesir, 1998
– Diploma Kefatwaan, Darul Ifta’, Mesir, 2000
– Bidang Kepakaran : Spesifik dalam Bahasa Arab & Dakwah.
Email : mshupian@unipsas.edu.my

Azliana

Cik Azlina Binti Abdullah Hasim
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Moden (Bahasa Arab),  Universiti Malaya, 2008
– B.A (Hons) B. Arab & Kesusasteraan, Universiti Al al-Bayt, Jordan, 1999
– Bidang Kepakaran : Bahasa Arab
Email : azlina@unipsas.edu.my

Norillah copy

Pn. Norillah Binti Abdullah Hassim
Kelayakan Akademik :
– Master of Human Science(TASL), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2005.
– Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan, Universiti Al al-Bait, 2001
– Bidang Kepakaran : Bahasa Arab
Email : norillah@unipsas.edu.my

haizuran

En. Haizuran Bin Mohd Jani 
Kelayakan Akademik :
– Master Usuluddin, Universiti Malaya, 2013
– Ijazah Sarjana Muda Takhassus Qiraat, Universiti Al Azhar, 2001
– Bidang Kepakaran : Al-Quran & Al-Qiraat
Email : haizuran@unipsas.edu.my

siti nor aeshah

Pn. Siti Nora’aeshah Binti Zakaria
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya, 2012
– Sarjana Muda Usuluddin (Al-Quran dan tafsirnya) Universiti al-azhar, Mesir, 2005
– Bidang Kepakaran : Al-Quran dan tafsir & Hadis dan Ulumnya.
Email : aeshah@unipsas.edu.my

Siti Fatimah copy

Pn. Siti Fatimah Binti Sudarmin 
Kelayakan Akademik :
– Master in Business Administration (Islamic Finance), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012.
– BBA Islamic Banking (Hons), UiTM, 2008.
– Bidang Kepakaran : Perancangan Kewangan Islam & Kewangan Islam.
Email : sfatimah@unipsas.edu.my

Pn. Nazirah Kamal Basah

Pn. Nazirah Kamal Basah
Kelayakan Akademik :
– Sarjana dakwah dan kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015.
– Sarjana Muda Dakwah Dan Kepimpinan Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011.
– Bidang Kepakaran : Dakwah & Remaja.
Email : nazirah@unipsas.edu.my

ainun mardhiahh

Ainun Mardhiah binti Salehudin
Kelayakan Akademik :
– Master Of Laws, LLM Universiti Malaya (UM) 2014.
– Bidang Kepakaran : Undang-undang (Law) Syariah Law.
Email : mardhiah@unipsas.edu.my

7402d228-484e-47ce-9bac-e11041d35e3c

Cik Nurul Syuhadah binti Azalan 
Kelayakan Akademik :
– Master: Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Syariah), UKM, 2018
– Degree: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Syariah), UKM 2015

Email : nurulsyuhada@unipsas.edu.my

halim

En. Abdul Halim Bin Abdul Karim

Kelayakan Akademik :

– Sarjana Pengajian Islam, OUM, 2019
– Sarjana Muda Syariah Islamiah, Universiti Al-Azhar Damanhur Mesir, 2009

Email : abdhalim@unipsas.edu.my

65d6a13b-d916-4b19-82f6-df6d3f7cc8f7

Pn. Siti Marsitah Binti Mokhtar

Kelayakan Akademik :

– Master Sarjana Usuluddin, Unisza, 2018
– Ijazah Sarjana Muda Dakwah Dan Kepimpinan, UKM, 2011

Email : sitimarsitah@unipsas.edu.my

317f72d9-c955-4c7e-8efe-9d53d5734aca

En. Ibrahim Bin Mohd Khalis 

Kelayakan Akademik :

– Sarjana Pengajian Quran Dan Sunnah, USIM, 2020
– Ijazah Sarjana Muda Al-Quran Dan Al-Qiraat, Maahad Qiraat Shoubra, Azhar Mesir, 2010

Email : mibrahim@unipsas.edu.my

90c63dbb-8a63-4a2e-8542-8e6a2924552c

Dr. Ahmed Mahmoud Ahmed Mahmoud  

Kelayakan Akademik :

– Ijazah Doktor Falsafah Dalam Pengajian Islam, Universiti Sohag, 2013
– Ijazah Sarjana Pengajian Islam, Universiti Sohag, 2008
– Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam, Universiti Sohag, 2004

Email : ahmad@unipsas.edu.my

f492af5a-99ce-4b07-9aff-c9158481a3d6

Dr. Asmadi Bin Abdul Rahman  

Kelayakan Akademik :

– Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin, Universiti Perguruan Sultan Idris, 2018
– Sarjana Tamadun Islam, Universiti Malaysia Terengganu, 2008
– Sarjana Muda Usuluddin Al-Bayt University, Jordan, 2000

Email :

6e24ceaa-e71f-4580-920e-b2c8139d768f

Cik Norfadzilah Binti Md Yusof

Kelayakan Akademik :

– Sarjana Sains Sosial (Psikologi Kaunseling), UKM 2011
– Bachelor Of Education & Social Sciences, Unitar 2005

Email :